Project

Profile

Help

ERR #489638

open

StUF:tijdstipRegistratie moet verplicht zijn in voegBesluitToe_Di01

Added by Michiel Verhoef over 6 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Verwerkt
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
10/23/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

Dit zijn 2 issues in 1 melding:
1/ verplicht maken tijdstipRegistratie
2/ structuur voegBesluitToe_di01 bericht voldoet niet aan StUF

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/stuftijdstipregistratie-moet-verplicht-zijn-voegbesluittoedi01

In bericht voegBesluitToe_Di01 (Zaak- Documentservices 1.2) is nu element StUF:tijdstipRegistratie optioneel in object/besluit.

Dit bericht bedoeld is om tegelijk twee kennisgevingen uit te voeren:

1. Toevoegen van een besluit

2. Toevoegen van een relatie tussen een zaak en een besluit

Bij het toevoegen van een besluit met een bslLk01 (of bslLk02) bericht, zou StUF:tijdstipRegistratie verplicht zijn in het object. Dus zou ook nu, in het vrije bericht StUF:tijdstipRegistratie verplicht moeten zijn.

Daarnaast komt het bericht niet overeen met de eisen in de StUF standaard:

Een Di01-, Du01-, Di02-bericht heeft daarmee de volgende structuur:
1 element <stuurgegevens>;
0 of 1 element <parameters> met een vrij te definiƫren structuur;
0, 1 of meer elementen <melding> met in het sectormodel gedefinieerde meldingen als respons op een vrij
verzoek;
0 of 1 element met een willekeurige elementnaam en met het attribute StUF:functie="zaakinfo";
In willekeurige volgorde 0, 1 of meer van de volgende elementen met willekeurige elementnamen (elk van de
hieronder genoemde elementen mag meerdere keren voorkomen):
elementen met het attribute StUF:functie="entiteit" en met het attribute StUF:entiteittype
voor entiteiten (fundamenteel, relatie of tabel) uit het sectormodel waartoe het vrije bericht behoort;
elementen met het attribute StUF:functie="update" en met het attribute StUF:entiteittype
voor entiteiten (fundamenteel of tabel) uit het sectormodel waartoe het vrije bericht behoort;
elementen met het attribute StUF:functie="selectie" en met het attribute StUF:entiteittype
voor entiteiten (fundamenteel of tabel) uit het sectormodel waartoe het vrije bericht behoort;
elementen met het attribute StUF:functie="antwoord" en met het attribute StUF:entiteittype
voor entiteiten (fundamenteel of tabel) uit het sectormodel waartoe het vrije bericht behoort.

Dus het bericht zou bijvoorbeeld structuur moeten hebben:

<ZDS:voegBesluitToe_Di01>

&lt;ZKN:stuurgegevens&gt;...&lt;/ZKN:stuurgegevens&gt;
&lt;ZDS:besluit StUF:functie=&quot;entiteit&quot; StUF:entiteittype=&quot;BSL&quot;&gt;...&lt;/ZDS:besluit&gt;
&lt;ZDS:heeftBetrekkingOpZaak StUF:functie=&quot;entiteit&quot; StUF:entiteittype=&quot;BSL&quot;&gt;...&lt;/ZDS:heeftBetrekkingOpZaak&gt;

</ZDS:voegBesluitToe_Di01>

Also available in: Atom PDF