Project

Profile

Help

ERR #488787

closed

VoegZaakdocumentToe en MaakZaakdocument bericht: Documenttype omschrijving is niet verplicht

Added by Michiel Verhoef over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
03/22/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/voegzaakdocumenttoe-en-maakzaakdocument-bericht-documenttype

In de berichten VoegZaakdocumentToe en MaakZaakdocument is het element dct.Omschrijving niet verplicht. Echter, de relatie Document is van Documenttype is verplicht (http://www.gemmaonline.nl/index.php/Rgbz_1.0/doc/objecttype/document#Rel...) en bij een documenttype is de documenttype omschrijving ook verplicht. Zie ook http://www.gemmaonline.nl/index.php/Rgbz_1.0/doc/objecttype/documenttype...

Het veld dct.Omschrijving moet dus voor deze berichten ook verplicht zijn.

Voorgestelde oplossing: maak het element dct.Omschrijving in de berichten VoegZaakdocumentToe en MaakZaakdocument verplicht.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Nieuw to Oplossing uitgewerkt
  • Priority changed from Urgent to Normal
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF