Project

Profile

Help

ERR #488778

closed

stuurgegeven functie in ontkoppelZaakdocument niet correct in schema

Added by Michiel Verhoef about 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
03/16/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In het bericht ontkoppelZaakdocument is het stuurgegeven functiie niet goed gevuld. De waarde updateZaakdocument moet gebruikt worden in plaats van ontkoppelZakdocument.


Related issues

Copied from Zaak- en Documentservices - ERR #488777: stuurgegeven functie in voegBesluitToe niet correct in schemaGeslotenMichiel Verhoef03/16/2017

Actions
Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Copied from ERR #488777: stuurgegeven functie in voegBesluitToe niet correct in schema added
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF