Project

Profile

Help

ERR #488777

closed

stuurgegeven functie in voegBesluitToe niet correct in schema

Added by Michiel Verhoef about 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
03/16/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

Ingediend door Ernst Jan Visser (DECOS)

Ik heb nog een issue gevonden voor ‘voegBesluitToe_Di01’

Hij wil het bericht niet valideren wanneer ik in dit bericht het stuurgegeven ‘functie’ vul met ‘voegBesluitToe’. De validatie zegt dan:
• line 17: string value 'voegBesluitToe' is not a valid enumeration value for FunctieoverdragenZaak in namespace http://www.egem.nl/StUF/StUF0301

Het lijkt erop dat de verkeerde functienaam (overdragenZaak) verwacht wordt.


Related issues

Copied to Zaak- en Documentservices - ERR #488778: stuurgegeven functie in ontkoppelZaakdocument niet correct in schemaGeslotenMichiel Verhoef03/16/2017

Actions
Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Nieuw to Oplossing uitgewerkt
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Copied to ERR #488778: stuurgegeven functie in ontkoppelZaakdocument niet correct in schema added
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF