Project

Profile

Help

ONV #487773

open

Geef Lijst Zaaktypen service

Added by Michiel Verhoef about 8 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Nieuw
Priority:
Normal
Category:
ONV
Sprint/Milestone:
-
Start date:
06/13/2016
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

Opnemen op agenda bijeenkomst 14-09-2016

Van: Johan Boer
Verzonden: zondag 12 juni 2016 22:19
Aan: Theo Peters; Jan Brinkkemper; Michiel Verhoef
CC:
Onderwerp: RE: Vraag aan Theo Peters

Dat lijkt mij de moeite van het onderzoeken waard.
Ook in het kader van samenwerkingsverbanden op allerlei gebieden
waarbij de zaaktypecatalogus bij de gemeente zelf in beheer blijft.

Groet,

Johan

Van: Theo Peters
Verzonden: zondag 12 juni 2016 14:44
Aan: Johan Boer <>; Jan Brinkkemper <>; Michiel Verhoef <>
CC:
Onderwerp: FW: Vraag aan Theo Peters

Beste heren,

Zie onderstaande vraag vanuit WiGo4It.

Past dit in de ontwikkeling van de ZDS?
Wellicht een optie om komende werkgroep mee te nemen.

Graag ook terugkoppelen aan Joost.

Met vriendelijke groet,

Theo Peters

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
Productportfoliomanager GEMMA
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
M: +31 6 10516126

www.KINGgemeenten.nl

Doe mee met GEMMA2, help ons de inhoud te verbeteren: http://www.gemmaonline.nl/index.php/Cocreatie

Van: Desiree da Silva Namens Info Kinggemeenten
Verzonden: vrijdag 10 juni 2016 15:15
Aan: Theo Peters
Onderwerp: FW: Vraag aan Theo Peters

Met vriendelijke groet,

Desiree da Silva Passos
Directiesecretaresse
M: 06 22176316

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag

www.kinggemeenten.nl

Van: Joost Easton [mailto:]
Verzonden: vrijdag 10 juni 2016 14:54
Aan: Info Kinggemeenten
Onderwerp: Vraag aan Theo Peters

Beste Theo,

Op dit moment is Wigo4it bezig met de implementatie van koppelingen naar de Zaaksystemen van de G4.

Wij zouden hier een bericht in verwachten in de trant van GeefLijstZaakTypen, echter hebben wij deze nergens kunnen vinden.

Is hier al eerder over gesproken, of zit dit bericht mogelijk nog in de pijplijn?

Nu zou het namelijk inhouden dat wij een lokale lijst moeten bijhouden van de ZaakTypen van de diverse gemeenten en handmatig deze lijst moeten bijhouden (met alle risico’s van dien).

Met vriendelijke groet,

Joost Easton
Integratie Architect / Beheerder ESB

_____________
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
088 94 46 519
06 52 02 62 05
www.wigo4it.nl
Volg ons via @wigo4it
_____________
Servicedesk Wigo4it 088 94 46 555

Actions #1

Updated by Arjan Kloosterboer about 8 years ago

We hebben de berichtenstandaard StUF-ZTC (sectormodel). Daarin zitten vraag/antwoord-berichten op zaaktypen. Een eindproductstandaard cq. koppelvlak ontbreekt nog. Wat is wijsheid? Een specifiek zaaktypen-koppelvlak op StUF-ZTC of de ZDS uitbreiden met StUF-ZTC-gebaseerde berichten?

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

Dat is een beslissing die we nog moeten nemen. Ik denk dat we ook even moeten afwachten wat uit de vergadering van 28 juni (Zaak DMS Services 2.0 en GEMMA 2) komt. Hier wordt besproken "Deels inhoudelijk, deels over aanpassing op GEMMA 2 en deels generiek over “hoe beschrijven wij een koppelvlak”. Daarom dit oploopje om beelden uit te wisselen en afspraken te maken over hoe we eea. (architectuur en doorontwikkeling koppelvlak) gezamenlijk kunnen oppakken. "

Daar zouden we dit ook in mee kunnen nemen. Worden koppelvlakken interfaces tussen twee referentie componenten of onderdeel van een uitgebreider plaatje? Een deel van het antwoord kan liggen in of services rondom StUF-ZTC in andere hoedanigheden gebruikt gaan worden of alleen als onderdeel van de Zaak- Documentservices.

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from No to Yes
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from Yes to No
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef almost 7 years ago

  • Tracker changed from Feature to ONV
  • Sprint/Milestone deleted (Werkgroep 14-06-2016)
  • Parent issue set to #488102

Also available in: Atom PDF