Project

Profile

Help

Feature #487723

open

Gebruik aanvullende elementen beschrijven

Added by Michiel Verhoef about 8 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
In behandeling
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
05/24/2016
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

Voor StUF EF zijn aanvullendeElementen nodig. Hiervoor wordt een ERRATUM ingediend bij de Regiegroep. Na goedkeuring moet het gebruik beschreven worden in de tabellen met berichtbeschrijvingen.

In principe eerst creeerZaak_zakLk01. Voor de compleetheid zoude aanvullendeElementen eigenlijk ook updateZaak_zakLk01 en zakLv01/zakLa01 berichten moeten kunnen.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

tekst toevoegen:
overal waar extraElementen toegestaan is het toegestaan om aanvullendeElementen te gebruiken.

Actions #2

Updated by Arjan Kloosterboer about 8 years ago

Met 'voor StUF-EF' bedoel je, neem ik aan, ter vervanging van StUF-EF en e-Formulieren.
Op zich mooi dat die aanvullendeElementen op meer plekken opgenomen kunnen worden. Maar. Als er nou ergens in het bericht een logische plek is om aanvullende elementen op te nemen ('bij alle objecten en relaties') waar nog geen extraElement voor komt, dan ook geen aanvullendeElementen? Ik stel voor van wel.

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

Inderdaad, dat is het plan. Jan gaat een voorstel hiervoor maken voor de Regiegroep. Dit issue gaat over het uitbreiden van de berichtbeschrijvingen van de ZDS berichten met de mogelijkheid om aanvullendeElementen op te nemen. Wat overigens pas officieel kan nadat de Regiegroep het te maken voorstel goedgekeurd heeft.

Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

  • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.2.0 to ZS-DMS 2.0

In de regiegroep dd 01-06-2016 is besloten dit erratum niet goed te keuren en aanvullendeElementen pas toe te staan in een nieuwe versie van StUF ZKN (03,20)

Actions #5

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from No to Yes
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from Yes to No
Actions #7

Updated by Anonymous about 7 years ago

Ter volledigheid:

Het gebruik van aanvullendeElementen is nu beschreven in het product-aanvragen koppelvlak. Deze is nog nog in concept en wordt definitief gemaakt zodra StUF 3.02 is vastgesteld (met RGBZ2 entiteiten)

Also available in: Atom PDF