Project

Profile

Help

Taak #454543

closed

Bepalen van Geaddresseerde en ander documentrollen

Added by Michiel Verhoef almost 9 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/bepalen-van-geaddresseerde-en-ander-documentrollen#comment-3799

In par. 4.1 en 5.1.2 alswel in Eindnoot xvi van de DCR standaard zijn keuzes beschreven mbt betrokkenen. In de huidige praktijk beproeving lijken deze keuzes niet afdoende om in unattended scenario's met meerdere betrokkenen te bepalen wie van de betrokkenen bijvoorbeeld de geadresseerde(ontvanger) is. Graag zien wij dat de werkgroep een keuze maakt hoe hiermee om te gaan. Op dit moment zijn de typeringen zoals beschreven in blz 43. eindnoot xvi (lijstitem 2) niet verplicht. Het in het Startbericht vermelden van deze typering bij de betrokken zou dit probleem oplossen.

Graag reactie en aan KING het verzoek dit ter discussie te stellen op de eerstvolgende bijeenkomst.

Dank, Arjen Hartog (iWRITER)

Johannes Battjes:
Als we hier iets aan gaan dan liefst een element toevoegen: "heeftAlsGeadresseerde".

Dat is duidelijker dan het gebruik van een rol met vrije inhoud (zoals nu onder element .heeft.gerelateerde.aard)

Michiel Verhoef:
Een discussie hierover is ook gevoerd in het RGBZ discussie forum: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/rgbz/betrokkene-vastleggen-bij-edc

Notulen Werkgroep DCR 10-06-2015:
Uit de discussie wordt geconcludeerd dat de DCV het moet bepalen. Je kunt het meegeven, maar de standaard verplicht het nu nog niet. Het overdragen aan de DCA kan dan in de aard of via ‘extra element’. In de standaard, op pag. 43, staat dat het optioneel is. De conclusie is dat het optioneel zou moeten blijven. De werkgroep is van mening dat het wel kan met de aard en rol. Liever niet mee met voorstel van Johannes, zie forum

Also available in: Atom PDF