Project

Profile

Help

ONV #430696

open

Uitwisselen van sjablooninformatie en documentinhoud op basis van sjabloon-, document- en/of zaaktype

Added by Michiel Verhoef about 9 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Toegewezen
Priority:
Normal
Category:
ONV
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlakken-dcr/uitwisselen-van-sjablooninformatie-en-documentinhoud-op-basis-van

Joost Wijnings:
In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.

Het item in dit topic is het volgende punt: Uitwisselen van sjablooninformatie en documentinhoud op basis van sjabloon-, document- en/of zaaktype, al dan niet met behulp van ZTC 2.0.

Beeld KING: Tijdens de werkgroepbijeenkomst op 17 juni bleek interesse in dit onderwerp. Dit zou wellicht via een extensie toegevoegd kunnen worden, waarbij het nog niet helemaal duidelijk is hoe dit zou kunnen/moeten gaan werken. Daarom horen wij graag van u allen het mogelijk belang en beelden van mogelijke werkwijzen rondom dit punt. Item staat op de lijst als [DCR-8].

Johannes Battjes:
Roxit vindt deze extensie wenselijk in de volgende versie. Hierbij voorziet Roxit de volgende use case: de beheerder van DcV richt sjablonen in bij zaaktypes en/of processtappen. Om te weten welk sjabloon beschikbaar is doet hij vanuit de beheerfunctie van dcV een bevraging op DcA. Deze stuurt een lijst sjablonen die voldoen aan de zoekcriteria en de beheerder kiest er daar een of meer van. Aansluiting op ZTC 2.0 is nu ongewenst omdat ondersteuning daarvan nog niet wijdverbreid is. Een andere use case zou kunnen zijn dat de gebruiker die een document genereert in DcV een bericht triggert, dat opvraagt welke sjablonen beschikbaar zijn voor het zaaktype waarin de gebruiker werkt. Dit is vooralsnog minder wenselijk in onze ogen omdat het tot extra berichtenverkeer leidt en minder controle door applicatiebeheerder.

Edwin Geerling:
Eens met de use cases. Voor wat de 2e betreft: hoe bedoel je "minder controle"? Omdat het lijstje met sjablonen dat getoond wordt afhankelijk is van inrichting in DcA? Als use case 1 van toepassing is in de beheeromgeving van DcA, dan weet je in ieder geval zeker dat de sjablonen die bij use case 2 getoond worden bestaan en bruikbaar zijn. Daarnaast voorkom je typfouten en dergelijke.

Joost Wijnings:
Tijdens werkgroep dd 10 september besproken: Op welke velden zoeken om sjablonen te selecteren?

Welke velden moeten er terug komen?
Welke velden daarvan komen uit de ZTC? Dan kunnen we daarna kijken hoe dit met StUF-ZTC past.
Welke zaken moeten evt statisch te configureren zijn, als aanvulling op de bestaande functionaliteit in de standaard?

Also available in: Atom PDF