Project

Profile

Help

Taak #372647

closed

suggestie Johannes om “NAW gegevens op te nemen in meest uitgebreide test” afstemmen met STP

Added by Michiel Verhoef over 9 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
-
Start date:
12/10/2014
Due date:
12/15/2014
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

141111_11
Michiel/KING
suggestie Johannes om “NAW gegevens op te nemen in meest uitgebreide test” afstemmen met STP
15-12-2014
Open


Files

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

  • Status changed from Nieuw to Toegewezen

In schema en testset kon ik geen NAW blokken vinden. Mail gestuurd (10-12-2014) naar Johannesmet vraag om voorbeeldberichten.

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

  • File verzoekStartenDocumentcreatieDi01 (maximale vulling).xml added

voorbeeld document gekregen

Hierbij een voorbeeldbericht waarin de NAW gegevens voorkomen. Het gaat hier overigens, om spraakverwarring te vorkomen, om maximale gegevens vanuit de DC-verzoeker.
De NAW’s vind je in de elementen heeftAlsGemachtigde en heeftAlsInitiator (en het bericht is nog niet valide).

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

De correcte naam van dit bericht is verzoekStartenDocumentcreatieDi02

Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

  • File verzoekStartenDocumentcreatieDi01 (maximale vulling).xml added
  • File verzoekStartenDocumentcreatieDi02 (maximale vulling) - gecorrigeerd met soap envelope.xml added
  • File verzoekStartenDocumentcreatieDi02 (maximale vulling) - gecorrigeerd.xml added

Document van Roxit was niet valide, in bijgevoegde varianten is dit wel valide.

Actions #6

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • File deleted (verzoekStartenDocumentcreatieDi01 (maximale vulling).xml)
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • File deleted (verzoekStartenDocumentcreatieDi02 (maximale vulling) - gecorrigeerd met soap envelope.xml)
Actions #8

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • File deleted (verzoekStartenDocumentcreatieDi01 (maximale vulling).xml)
Actions #9

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • File deleted (verzoekStartenDocumentcreatieDi02 (maximale vulling) - gecorrigeerd.xml)
Actions #10

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Status changed from Toegewezen to Gesloten

Goede voorbeelden zijn aangevraagd maar nooit verkregen. Bij het genereren/maken van de nieuwe testberichten in het kader van de nieuwe aanpak wordt dit meegenomen.

Also available in: Atom PDF