Project

Profile

Help

Feature #356715

closed

Ontkoppelen van een Zaakdocument vanuit een DsC (ZDS-027)

Added by Michiel Verhoef over 9 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
ERR
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

Aangemeld door Wit, de Dennis (PinkRoccade) per community (ZDS-027) 19-9-2014
Was item ZDS-027 in Excel

Op dit moment biedt de standaard rondom Zaak-Documentservices geen mogelijkheden om vanuit een DsC een document te verwijderen uit (of te ontkoppelen van) een zaak. De CMIS operaties die momenteel worden gespecificeerd ondersteunen dit namelijk niet. Wel is het wenselijk, vanuit klanten hoor ik dat medewerkers die een zaak aan het afhandelen zijn vanuit hun applicatie ook documenten willen kunnen verwijderen uit een zaak (wellicht als ze onterecht zijn toegevoegd aan een zaak). Via een verwijderbericht van de entiteit EDC zou een DsC dit kunnen doorgeven aan het zaaksysteem, echter kan het zaaksysteem momenteel deze actie dus niet via CMIS doorgeven aan het DMS. Samen met BCT hebben wij (PinkRoccade) naar een mogelijke oplossing gekeken. Het lijkt ons een goede keuze om de CMIS operatie removeObjectFromFolder te gaan gebruiken om dit te bewerkstelligen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk verwijderen van een document blijft daarmee aan de kant van het DMS liggen (waarvoor een andere discussie loopt: https://new.kinggemeenten.nl/zaak-document-service...), de operatie removeObjectFromFolder ontkoppelt namelijk alleen het document van de zaak. Ik ben benieuwd hoe anderen hier naar kijken en hoe hiermee omgegaan wordt totdat iets dergelijks vanuit de standaard mogelijk wordt!

[11-4-2014]: JW: op community gereageerd met vragen:
1. Is het ontkoppelen van de zaak voldoende? Of is verwijderen ook nodig?
2. Is er een StUF-bericht wenselijk om dit mee te doen? Zo ja, welk bericht stelt u dan voor en richt dit zich dan ook op alleen ontkoppelen?
3. Of is er in aanvulling op het ontkoppelen óók nog behoefte aan 'écht' verwijderen? En zo ja, op welke wijze zou dat zich onderscheiden van ontkoppelen en hoe zouden we die scenario's waarin het van toepassing is kunnen omschrijven?

[28-4-2014 JW] Op agenda geplaatst voor bijeenkomst 14-5
[14-5-2014 JW] Besproken in bijeenkomst 14-5
 Afspraak:
• We gaan zowel ontkoppelen als verwijderen
• Daarbij nemen we een waarschuwing op dat leverancier moet zorgen dat ontkoppelde documenten niet 'verloren' gaan en in de situaties dat de nieuwe 'bestemming' nog niet bekend is, dit ook moet blijven werken.
• Beide functionaliteiteiten moeten beschikbaar komen via zowel StUF-ZKN als CMIS
• Toevoegen gebeurt in eerste instantie als extensie vooruitlopend op opnemen in basisfunctionaliteit bij volgende major release.

https://new.kinggemeenten.nl/zaak-document-services/verwijderen-van-zaakdocument-vanuit-een-dsc


Files

Also available in: Atom PDF