Project

Profile

Help

Taak #490565

open

Aanpassing pagina 'Relatie met zaakgericht werken'.

Added by Wouter Toorians about 5 years ago.

Status:
Nieuw
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
05/15/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Requirements priority:
Company:
Ivo Hendriks
Contact person:
Wouter Toorians
Additional contact persons:
-

Description

Melding van: Arjan Kloosterboer<https://www.gemmaonline.nl/index.php/Gebruiker:Arjan_Kloosterboer> (Overleg<https://www.gemmaonline.nl/index.php/Overleg_gebruiker:Arjan_Kloosterboer&gt;bijdragen&lt;https://www.gemmaonline.nl/index.php/Speciaal:Bijdragen/Arjan_Kloosterboer&gt;)

Er moeten een paar blokjes worden hernoemd mo de GEMMA.

Zie het model op https://www.gemmaonline.nl/index.php/Procesarchitectuur_Relatie_met_zaakgericht_werken

Op de pagina 'Relatie met zaakgericht werken' staat onder 'Architectuur en zaakgericht werken' een figuur met processen en corresponderende zaaktypen. Het voorbeeld procestype heet 'Behandelen aanvraag omgevingsvergunning' terwijl het corresponderende zaaktype 'Aanvraag omgevingsvergunning' genoemd is. Deze naamgeving van het zaaktype strookt niet met adviezen elders op deze site (over de Zaaktypecatalogus) aangaande de naamgeving van zaaktypen. Die zou moeten bestaan uit in ieder geval een werkwoord en een zelfstandig naamwoord. Hetgeen mij logisch voor komt. Een zaaktype betreft immers net zoals een procestype de beschrijving van handelingen. In de definitie van een zaaktype staat niet voor niets 'een hoeveelheid werk'. De naamgeving van dit zaaktype moet m.i. dan ook gelijkluidend zijn aan die van het corresponderende procestype. Evenzo moet in de instantie van zaaktype, de zaak, niet 'zaak' staan maar bijvoorbeeld 'Zaak 1234_ab-789'. Zaken hebben immers een "nummer".

No data to display

Also available in: Atom PDF Tracking page