Project

Profile

Help

Support #489968

open

Hoe nnp.id te vullen?

Added by Michiel Verhoef over 6 years ago.

Status:
Nieuw
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
02/27/2018
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Company:
-
Contact person:
-
Additional contact persons:
-

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-bg-310/hoe-nnpid-te-vullen#comment-5753

Dave Snijders schreef:
In BG3.10 is voor NNP's de nnp.id verplicht. Als zaaksysteem bevragen wij het gegevensmagazijn, bij het bevragen van NNP's krijgen wij echter niet altijd een nnp.id terug. Zonder nnp.id is het bericht niet geldig conform de standaard en wordt het antwoordbericht door ons zaaksysteem afgekeurd.

Het gegevensmagazijn geeft aan deze gegevens ook leeg te ontvangen vanuit het NHR waardoor deze niet altijd gevuld is.

De standaard schrijft enkel voor dat nnp.id verplicht is en uniek moet zijn. De standaard beschrijft niet met welke waarde nnp.id gevuld moet zijn.

Voor de hand ligt het om nnp.id te vullen met het RSIN. Eenmanszaken hebben echter geen RSIN maar vallen wel onder NNP. Hoe gaan andere hier in de praktijk mee om? Hoe wordt nnp.id gevuld in het gegevensmagazijn?

No data to display

Also available in: Atom PDF Tracking page