Project

Profile

Help

ONV #489857

open

ZDS specificatie VoegZaakdocumentToe resulteert in 2 versies van het document in DMS

Added by Michiel Verhoef over 6 years ago.

Status:
Nieuw
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
12/12/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/zds-specificatie-voegzaakdocumenttoe-resulteert-2-versies-van-het

Joeri Bekker schreef:

Op pagina 69/70 van ZDS 1.2 staan de CMIS operaties beschreven voor de service VoegZaakdocumentToe. Hierin staat onder elkaar:

  • createDocument
  • setContentStream

Dit leidt er toe dat bij het aanroepen van createDocument, het (lege) document in het DMS versie 1.0 krijgt (dit is een intern versienummer, het gaat hier niet om het zsdms:documentversie). Bij het aanroepen van setContentStream, krijgt het document in het DMS versie 1.1.

Dit kan worden voorkomen door de content stream mee te geven aan createDocument. Het is dan 1 CMIS operatie en dit leidt tot een document met versie 1.0.

Dit issue kan wellicht specifiek voor Alfresco gelden (alleen daarmee getest) maar aangezien er gebruik gemaakt wordt van CMIS operaties, zou dit bij andere DMSen ook kunnen gelden.

Op zich is het geen probleem - het is een intern versienummer - maar ik wilde deze observatie even delen.

Voorgestelde oplossing:
verwijder setContentstream uit de lijst te ondersteunen operaties voor de service voegZaakdocumentToe

No data to display

Also available in: Atom PDF