Project

Profile

Help

Support #489838

open

Is er een standaardwaarde voor datumAanvang bij Vestiging?

Added by Michiel Verhoef over 6 years ago.

Status:
Nieuw
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
-
Start date:
12/05/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/er-een-standaardwaarde-voor-datumaanvang-bij-vestiging

Alexander Schrijver (Maykin Media) shcreef:

In het StUF-testplatform is er voor ZDS 1.2 de test creeerZaak_ZakLk01 met volgnummer 03, hierin staat het volgende, waarbij er een Zaak wordt aangemaakt, met een organisatorische eenheid, die uiteindelijk (indirect) gekoppeld is met een vestiging. Vestiging heeft het RGBZ 1.0 attribuut datumAanvang, wat verplicht is, maar in het XSD komt dit niet als element terug. Ik neem aan dat we hier dan een standaardwaarde moeten invullen, klopt dat? en is dat de huidige datum?
<ZKN:heeftAlsInitiator StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAKBTRINI">
<ZKN:organisatorischeEenheid StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="OEH">
<ZKN:identificatie>organisatorischeEenheid</ZKN:identificatie>
<ZKN:naam>Naam</ZKN:naam>
<ZKN:isGehuisvestIn StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="OEHVZO">
<ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="VZO" StUF:verwerkingssoort="T">
<ZKN:isEen StUF:entiteittype="VZOVES" StUF:verwerkingssoort="T">
<ZKN:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="VES">
<BG:vestigingsNummer>012345678910</BG:vestigingsNummer>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
<BG:handelsnaam>handelsnaam</BG:handelsnaam>
<BG:verblijfsadres>
<BG:aoa.identificatie>0123456789101112</BG:aoa.identificatie>
<BG:authentiek StUF:metagegeven="true">N</BG:authentiek>
<BG:wpl.woonplaatsNaam>woonplaatsNaam</BG:wpl.woonplaatsNaam>
<BG:gor.openbareRuimteNaam>openbareRuimteNaam</BG:gor.openbareRuimteNaam>
<BG:gor.straatnaam>straatnaam</BG:gor.straatnaam>
<BG:aoa.postcode>1000</BG:aoa.postcode>
<BG:aoa.huisnummer>99999</BG:aoa.huisnummer>
<BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
<BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
<BG:inp.locatiebeschrijving>locatiebeschrijving</BG:inp.locatiebeschrijving>
</BG:verblijfsadres>
</ZKN:gerelateerde>
</ZKN:isEen>
</ZKN:gerelateerde>
</ZKN:isGehuisvestIn>
</ZKN:organisatorischeEenheid>

Joerie Bekker (Maykin Media) schreef:

Heeft iemand hier een antwoord op? Ik vermoed dat de vraag breder te trekken is naar:

Moet attribuut "Datum aanvang" van bijvoorbeeld Objecttype Vestiging in RGBZ 1.0 de waarde krijgen van vandaag indien het object wordt aangemaakt en het niet expliciet wordt meegegeven in het verzoek?

Moet attribuut "Datum begin geldigheid [...]" van bijvoorbeeld Objecttype DocumentType in RGBZ 1.0 de waarde krijgen van vandaag indien het object wordt aangemaakt en het niet expliciet wordt meegegeven in het verzoek?

Deze attributen komen op meerdere Objecttypen voor maar ik vind nergens expliciet dat de standaard waarde voor deze velden de huidige datum/tijd is.

No data to display

Also available in: Atom PDF