Project

Profile

Help

ERR #489027

open

tijdvakGeldigheid en tijdstipRegistratie ontbreken in object element van actualiseerZaakstatus

Added by Frank Samwel about 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Nieuw
Priority:
Normal
Assignee:
Frank Samwel
Category:
-
Sprint/Milestone:
-
Start date:
05/19/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In bericht actualiseerZaakstatus-Lk01 voor ZDS 1.2 zijn de elementen tijdvakGeldigheid en tijdstipRegistratie niet opgenomen in het element object. Zie complexType "ActualiseerZaakstatus-ZAK-kennisgeving".

Volgens tabel 5.3 van de StUF specificaties horen deze elementen wel te worden doorgegeven (hoewel ze optioneel zijn omdat sommige systemen geen historie ondersteunen) bij een wijziging.

Dit betekent dat dit bericht nu nooit kan voldoen aan de eisen van tabel 5.3 (geeft in testplatform dan ook altijd een waarschuwing).

Volgens mij is dat niet gewenst. (wellicht even met Henri overleggen hoe hiermee om te gaan)

Actions #1

Updated by Frank Samwel about 7 years ago

N.B. (voor mijzelf): Regel STV0000096 geeft waarschuwing in STP op actualiseerZaakstatus_ZakLk01. Dus in totale testset 4 waarschuwingen (op uitgaande berichten)

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Tracker changed from Support to ERR
  • Sprint/Milestone set to 2017 Q3
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Nieuw to Afgewezen
  • Sprint/Milestone deleted (2017 Q3)
Actions #4

Updated by Frank Samwel about 7 years ago

  • Status changed from Afgewezen to Nieuw
  • Assignee changed from Michiel Verhoef to Frank Samwel

Is al opgelost via #488840.

Acties:
- update schema in SoapUi tests
- update schema op STP - ACC
- update schema op STP - PROD
- uitvoeren regressietest ZDS0120

Actions #5

Updated by Frank Samwel about 7 years ago

Opdracht om schema op STP te updaten gegeven met STP-818

Also available in: Atom PDF