Project

Profile

Help

ERR #489017

open

tijdvakRelatie in ontkoppelZaakdocument_Di02

Added by Frank Samwel about 7 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Verwerkt
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
05/17/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In ontkoppelZaakdocument_Di02 wordt de zaakrelatie verwijderd uit het zaakdocument. Volgens tabel 5.5 van StUF specificaties moet bij het verwijderen van een relatie het tijdvakrelatie (beginRelatie en eindRelatie) worden opgenomen als dit een kerngegeven is voor de relatie.

Volgens mij is dat hier het geval, want in EDCZAK-kerngegevens zit element StUF:tijdvakRelatie.

Dit kan echter niet worden toegevoegd, want zit niet in het schema (EDCZAK-kennisgeving-ozd) zit alleen element gerelateerde en niet element tijdvakrelatie.

Heb ik dit verkeerd begrepen in de specificaties? of moet eigenlijk tijdvakrelatie worden opgenomen in het schema?

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Tracker changed from Support to ERR
  • Status changed from Nieuw to In behandeling
  • Sprint/Milestone set to ZDS 1.2 Patch (2017 Q2)
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Sprint/Milestone changed from ZDS 1.2 Patch (2017 Q2) to 2017 Q3
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef almost 7 years ago

  • Sprint/Milestone changed from 2017 Q3 to ZDS 1.2 Patch (2017 Q3)
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 6 years ago

  • Status changed from In behandeling to Verwerkt

TijdvakRelatie is opgenomen in het schema

Also available in: Atom PDF