Project

Profile

Help

ERR #488645

closed

GeefLijstBesluiten beginGeldigheid, eindGeldigheid en tijdstipRegistratie gemapped op document attributen?

Added by Michiel Verhoef about 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
02/28/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In de docoumentatie is geefLijstBesluiten_zakLv01 gemapped op een aantal document attributen:
antwoord . object . leidtTot . gerelateerde . tijdvakGeldigheid . beginGeldigheid => Documentformaat
antwoord . object . leidtTot . gerelateerde . tijdvakGeldigheid . eindGeldigheid => Documenttaal
antwoord . object . leidtTot . gerelateerde . tijdstipRegistratie => Documentversie

Oplossing: map beginGeldigheid aan Datum begin geldigheid besluittype
eindGeldigheid aan Datum einde geldigheid besluittype
tijdstipRegistratie aan tijdstipRegistratie

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Nieuw to Oplossing uitgewerkt

Documentatie aangepast.

NB. antwoord . object . leidtTot . gerelateerde . tijdstipRegistratie kon ik niet terugvinden in het RGBZ? Welk gegeven is dit?

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF