Project

Profile

Help

ERR #488598

closed

Support #488350: Compliancy testsets ZDS 1.2

ERR #488351: Fout in schema ZDS 1.2 voor actualiseerZaakstatus_ZakLk01

actualiseerZaakstatus heeft geen kerngegevens en geen metagegevens

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
02/19/2017
Due date:
02/21/2017
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

in actualiseerZaakstatus_ZakLk01 (ActualiseerZaakstatus-ZAK-kennisgeving) zitten nu alleen nog de elementen identificatie, omschrijving en heeft.

Hier ben je denk ik iets te ver gegaan met inperken.

Wanneer geen sleutelOnvangend wordt meegegeven aan het object, moeten de kerngegevens worden meegegeven. Dit kan nu niet, omdat niet alle kerngegevens in het schema zijn opgenomen. Daarmee wordt het gebruik van sleutelOntvangend verplicht. is dat werkelijk de bedoeling?

In het bericht is nu niet tijdvakGeldigheid en tijdstipRegistratie opgenomen. Hoe moet nu worden doorgegeven per wanneer de nieuwe status ingaat? En wanneer die was geregistreerd?

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Sprint/Milestone set to ZDS 1.2 Patch (2017 Q1)
 • Parent issue changed from #488350 to #488351
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Assignee changed from Michiel Verhoef to Frank Samwel

Over welke kerngegevens gaat deze melding? Die van de zaak of die van de zaakstatus? Mijns inziens wordt de zaak al uniek geidentificeerd door de zaakidentificatie, een verplicht gegeven in dit bericht. Andere kerngegevens zijn niet dan nodig.

De zaakstatus is verder niet ingeperkt en hier kunnen dezelfde gegevens als in een niet-gerestrikte zakLk01 meegegeven worden, inclusief tijdstipRegistratie en tijdvakGeldigheid.

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Status changed from Nieuw to In behandeling
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Category set to nog niet in patch
Actions #5

Updated by Frank Samwel over 7 years ago

Dit issue gaat over de zaak. De kerngegevens van een zaak zijn identificatie, omschrijving en isVan. In het bericht zitten identificatie, omschrijving en heeft, kerngegeven isVan ontbreekt in het bericht.

In §5.2.4 van het StUF document staat: "De kerngegevens van een topfundamenteel, relatie of gerelateerde moeten altijd worden opgenomen, tenzij sleutelOntvangend met een waarde is opgenomen".

Vandaar dit issue: het gebruik van attribuut sleutelOntvangend is verplicht geworden door het niet opnemen van kerngegeven isVan in het object.

Dus zie ik (puur theoretisch) vier opties:
 1. accepteer dat attribuut sleutelOntvangend verplicht is
 2. voer element isVan toe aan object in het schema
 3. maak van het bericht een vrij bericht
 4. dien een RFC in op StUF en laat die goedkeuren vóór vaststellen van ZDS 1.2
Actions #6

Updated by Frank Samwel about 7 years ago

 • Assignee changed from Frank Samwel to Michiel Verhoef
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

Het eenvoudiugste is elemant isVan weer op te nemen in het bericht. Dan kunnen zowel kerngegevens als sleutelOntvangend gebruikt worden.

Een RFC op StUF lijkt me een beetje hoog gegrepen ...

Actions #8

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Status changed from In behandeling to Oplossing goedgekeurd
Actions #9

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Category deleted (nog niet in patch)
Actions #10

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Category set to opgenomen in patch
Actions #11

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Tracker changed from Taak to ERR
Actions #12

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

 • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF