Project

Profile

Help

ERR #488390

closed

Support #488350: Compliancy testsets ZDS 1.2

Specificatie geefZaakStatus vereist indicatieLaatsteStatus waarde "J" voor gelijk, niet voor antwoord en niet in schema

Added by Frank Samwel over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Assignee:
Frank Samwel
Category:
opgenomen in patch
Sprint/Milestone:
Start date:
01/05/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

In de tabel voor geefZaakStatus_ZakLv01 staat bij gelijk.heeft.indicatieLaatsteStatus een J.

Dit betekent denk ik dat hier de waarde "J" verplicht is. Dit wordt echter niet afgedwongen door schema. Schema accepteerd waarden "J"en "N".

Kan dit niet ook door schema worden afgedwongen? Anders is hiervoor in STP een regel nodig.

In het antwoordbericht is er niet gespecificeerd dat de waarde voor indicatieLaatsteStatus gelijk moet zijn aan "J". De waarde van een element in het antwoord moet toch altijd gelijk zijn aan de gevraagde waarde in gelijk? Anders klopt de selectie niet.


Files

zds0120_ent_zs-dms.xsd (155 KB) zds0120_ent_zs-dms.xsd Michiel Verhoef, 01/15/2017 04:07 PM
Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

In bijgevoegd schema is dit probleem voor zowel het lv01 vraagbericht als la01 antwoordbericht opgelost.

Kun je dit testen of het inderdaad correct is?

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from No to Yes
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from Yes to No
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing uitgewerkt to Oplossing goedgekeurd
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to opgenomen in patch
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Tracker changed from Bug to ERR
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Status changed from Oplossing goedgekeurd to Gesloten

Also available in: Atom PDF