Project

Profile

Help

Taak #487295

closed

Verwerkingssoort T of I bij gerelateerde entiteit?

Added by Michiel Verhoef over 8 years ago. Updated about 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
ONV
Sprint/Milestone:
Start date:
11/03/2015
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Johannes Battjes (Roxit) vraagt op het forum (vr, 10-07-2015 - 12.31u):

Squit XO plaatst bij een zaakupdate bericht zakLk01, waarbij een nieuw subject wordt opgevoerd een "T" bij de relatie en bij de gerelateerde entiteit (subject) een "I" als verwerkingssoort (identificerende gegevens). Dit wordt door het STP goedgekeurd. Sommige zaaksystemen vereisen echter een "T" (toevoegen) bij de gerelateerde entiteit. Volgens StUF 3.01 moet een zendende applicatie "I" sturen als hij zeker weet dat de entiteit in de ontvangende applicatie aanwezig is. Als het zendende systeem niet zeker weet of het ontvangende systeem een gerelateerde kent, dient het
gerelateerde object met "T" als StUF:verwerkingssoort te worden opgenomen. Het is mij echter onduidelijk bij "T" wat er gebeurt als de entiteit al aanwezig is in het ontvangende systeem. Kunnen we dan ook een foutbericht verwachten?
Graag een uitspraak: of altijd "T" of altijd "I" bij een gerelateerde entiteit in het kader van ZS-DMS. Ook graag STP hierop aanpassen.

Antwoord Robert Melskens:
De vraag of hij bij het al aanwezig zijn van een entiteit ook een foutbericht kunnen verwachten is inderdaad een vraag die meer te maken heeft met de StUF standaard zelf dan met ZS-DMS. Het antwoord daarop staat volgens mij beschreven in paragraaf 5.2.8 en volgens mij moet hij dan een foutbericht krijgen met de code StUF067 (‘Dubbelen voor object gevonden’) maar het is wellicht goed om dat nog even te laten bevestigen.

Het verzoek om een uitspraak: ‘of altijd "T" of altijd "I" bij een gerelateerde entiteit in het kader van ZS-DMS’ zul jij zelf moeten beantwoorden.
De vraag is of je daar in het Zaak- en Documentservices koppelvlak wel een keuze voor wil, of wellicht zelfs kunt, maken.

Conclusie:
Foutbericht met cde StUF067 (‘Dubbelen voor object gevonden’, zie StUF standaard paragraaf 5.2.8).
T of I is aan de werkgroep.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

Voorstel, te bespreken op 5 november:
Mijns inziens is een "I" (Identificerende gegevens) netter omdat het zendende systeem niet altijd kan weten of een gerelateerde al bekend is bij het ontvangende systeem. Het enige wat de zender kan aangeven is "dit is de gerelateerde van dit subject".

De vraag is echter of dit werkbaar is: standaard toevoegen ("T") heeft tot gevolg dat de entiteit er altijd zal zijn. Ofwel omdat deze net toegevoegd is ofwel omdat deze er al was en een foutbericht volgt. De "T" is dus robuuster. Het foutbericht wat volgt wanneer een entiteit al aanwezig is kan dan eventueel genegeerd worden omdat voor de zender duidelijk is dat de gerelateerde entiteit bij het ontvangende systeem hoe dan ook aanwezig zal zijn.

De fout die terug zou moeten komen is volgens de StUF standaard een foutbericht met code StUF067 (‘Dubbelen voor object gevonden’, zie StUF standaard paragraaf 5.2.8).

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

Zoals besproken tijdens de werkgroep op 5 november:

De leden van de werkgroep zijn het met elkaar eens en in de praktijk werkt iedereen met het principe dat voor een
gerelateerde entiteit een “T” wordt mee gestuurd. Blijkt de entiteit reeds te bestaan wordt de “T” als “I” behandeld > en wordt geen foutbericht verstuurd.

Voorkeur van de werkgroep is om dit in de StUF onderlaag op te lossen maar omdat het nu al een best practice is, wordt ook een RFC voor de volgende versie van de ZDS standaard aangemaakt

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Status changed from Toegewezen to Verwerkt

Opgenomen tekst in specificatie document, par 4.1.6.2, pagina 37:

Voor alle gerelateerde entiteiten geldt dat het attribuut StUF:verwerkingssoort de waarde “T”. heeft. Ongeacht of deze gerelateerde entiteit reeds in het ontvangende systeem bestaat of niet. Wanneer de gerelateerde entitiet reeds in het ontvangende systeem bestaat wordt de waarde “T” gebruikt als een waarde “I” en wordt geen foutbericht teruggestuurd.

Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

  • Status changed from Verwerkt to In behandeling
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

  • Status changed from In behandeling to Gesloten

In het document “keuzenVerStUFfing RSGB 2.0” in sectie 2.8 staat:
In een kennisgevingbericht mogen gerelateerden in principe worden opgenomen met verwerkingssoort 'T' (de zender weet niet of de gerelateerde al bekend is bij de ontvanger. De ontvanger mag de gerelateerde toevoegen op basis van de gegevens in het bericht) of 'I' (de zender verwacht dat de ontvanger de gerelateerde reeds kent. Indien dit niet het geval is, dan is er sprake van een foutsituatie). Bij een keuze voor verwerkingssoort 'T' hoeft een zender niet te waarborgen dat de ontvanger een object in een gerelateerde reeds kent. Zonodig voegt de ontvanger het object voor de gerelateerde toe met alleen voor de kerngegevens een waarde.

Hierom is geen aanpassing nodig van de Zaak- Documentservices aangezien dit reeds in StUF ZKN geregeld is.

Also available in: Atom PDF