Project

Profile

Help

Taak #460465

closed

geefZaakdocumentLezen en geefZaakdocumentBewerken: document link niet correct in bericht

Added by Michiel Verhoef almost 9 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
ERR
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Melding van Michael Elgersma:
"Korte vraag over het geefZaakdocumentLezen antwoordbericht. Volgens de bijhorende tabel in de specificatie zou het volgende element optioneel meegestuurd kunnen worden: antwoord . object . heeftRelevant . gerelateerde . link

Echter er komt geen groep genaamt 'heeftRelevant' voor in een edcLa01. Ik neem aan dat het volgende wordt bedoelt:antwoord . object . link. "

Na onderzoek blijkt dat in de edcLa01 inderdaad geen antwoord . object . heeftRelevant . gerelateerde . link voorkomt, wel een antwoord . object . link.

In het (vrije) bericht geefDocumentBewerken_Du02 is een edcLa01 bericht opgenomen en hier speelt dit ook.

In de tabel met de edcLa01 specificatie (par 4.2.2.2) en de tabel met het geefDocumentBewerken_Du02 bericht (par 4.2.3.2) moet aangepast worden:
antwoord.object.link Documentlink
in plaats van antwoord.object.heeftRFelevant.gerelateerde.link Documentlink

Op discussieplatform plaatsen en agenderen voor bijeenkomst 9 september.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

  • Priority changed from High to Normal
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.1.2 to ZS-DMS 1.2.0
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Category changed from Specificatiedocument to ERR
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Status changed from Toegewezen to Verwerkt
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

  • Status changed from Verwerkt to In behandeling
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 8 years ago

  • Status changed from In behandeling to Verwerkt
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef almost 8 years ago

  • Status changed from Verwerkt to Gesloten

Also available in: Atom PDF