Project

Profile

Help

ONV #430591

open

Advies gevraagd: Bij creatie geschikt maken voor actieve openbaarmaking

Added by Michiel Verhoef about 9 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Toegewezen
Priority:
Normal
Category:
ONV
Sprint/Milestone:
-
Start date:
05/28/2015
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/advies-gevraagd-bij-creatie-geschikt-maken-voor-actieve
Door Eelco Hotting

Bij het publiceren van documenten als gevolg van bijv. een Wob-verzoek is het vaak nodig delen van documenten te censureren. Veel documenten zijn weliswaar relevant en zouden openbaar moeten zijn, maar bevatten tevens bijv. persoonsgegevens welke om redenen van privacy niet gepubliceerd worden.

Uitgaande van een 'openbaar tenzij' principe zou het mooi zijn reeds bij het opzetten van een proces keuzes te kunnen maken over wat wel/niet gepubliceerd (of: toegankelijk gemaakt) kan worden.

Een idee wat ik daarbij heb is het vooraf in het sjabloon opnemen welke delen gecensureerd moeten worden in geval van openbaarmaking. Geen idee of dit een oorspronkelijk idee is en of het wenselijk is vanuit oogpunt Informatiebeheer. Technisch lijkt het mij in ieder geval mogelijk. Daarom graag uw opinie / advies mbt het volgende:

Markeer in elk sjabloon delen die in geval van publicatie 'zwart' gemaakt moeten worden. Zal vaak persoonsgegevens betreffen.
Genereer het document tweemaal: Eenmaal in het geheel, eenmaal 'gecensureerd'. (in geval van ondertekening: Na de ondertekening censureren)
Sla het document tweemaal op in DMS, eenmaal het origineel, eenmaal de variant die geschikt is voor publicatie.

Allicht valt hier zeer veel meer bij te bedenken (bijv. meta-gegevens over reden van censureren om bij document te publiceren).

Is dit een levensvatbaar idee?

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from 28 mei to DCR 1.1.0
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Sprint/Milestone deleted (DCR 1.1.0)

Besproken en contact geweest met gemeente Haarlem. In Q1 2016 vervolg. RFC afgewezen voor release 1.1 van DCR.

Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Category set to ONV
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 7 years ago

  • Tracker changed from Taak to ONV

Also available in: Atom PDF