Project

Profile

Help

RFC #424240

closed

RFC- Metadata opgegeven door DCV opnemen in antwoord bericht

Added by Michiel Verhoef about 9 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:

Description

Voorstel om standaard te maken dat door DCV opgegeven metadata (zoals documenttype, bestandsnaam etc.) dat deze dan wordt overgenomen in het antwoordbericht. De berichten zijn hier (technisch) al op voorbereid. Er is nu alleen geen verplichting voor de DCA om de metadata in het antwoord bericht te vullen. Leveranciers zien hier geen problemen. Voorstel is om deze verplichting toe te voegen aan de standaard. Eventuele bezwaren kunnen geuit worden op het forum voor de teleconferentie van 28 mei a.s. Bij geen bezwaar wordt wijziging doorgevoerd in eerstvolgende patch/release.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

bespreken op teleconferetie 28 mei

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from DCR 1.1.0 to 28 mei
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from 28 mei to DCR 1.0.02
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

  • Status changed from Toegewezen to Verwerkt

opgenomen in concept patch 02 DCR

Actions #5

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Status changed from Verwerkt to Toegewezen
  • Sprint/Milestone changed from DCR 1.0.02 to DCR 1.1.0

Blijkbaar is de tekst niet helder genoeg en is op het STP het misverstand ontstaan dat wanneer een DCV metadata instuurt alleen de metadata in het antwoord bericht mogen voorkomen. Dit is natuurlijk niet correct en komt ook niet overeen met de schema's.

De tekst in de specificaties dient aangepast te worden en aangegeven moet worden dat de metadata toegevoegd moet worden aan het reeds bestaande antwoord bericht.

Actions #6

Updated by Michiel Verhoef over 8 years ago

  • Status changed from Toegewezen to Verwerkt

Formulering aangepast en strakker gemaakt

Actions #7

Updated by Michiel Verhoef almost 8 years ago

  • Tracker changed from Taak to RFC
  • Status changed from Verwerkt to Gesloten

Also available in: Atom PDF