Project

Profile

Help

Taak #405665

open

Doorgeven of wijziging major of minor is

Added by Michiel Verhoef over 9 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Verwerkt
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Tijdens de teleconferentie van 12-02-2015 kwam ter sprake dat het in CMIS mogelijk is aan te geven of een wijziging een major of minor wijziging betreft.

Het voorstel was dit op eenzelfde manier door te geven CheckoutID en CheckedOutBy in een optioneel veld in de parameters. Wanneer dit veld niet gevuld is kiest het DMS voor een default waarde, dit is meestal minor.

Reactie Joost:
Ik denk dat 'minor' het meest standaard is, dus dat zou het minst impact in 'het veld' hebben. Dus ik ben voor 'minor'

Discussie: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/doorgeven-wijziging-major-minor

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

  • Sprint/Milestone set to 25 maart

Voorstel maken en op discussie platform toevoegen

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from 25 maart to ZS-DMS 1.2.0
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.2.0 to Teleconferentie 21 mei
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

Besproken op de teleconferent van 21-05-2015. Onderstaande uit de notulen:

Op dit moment is alleen voor het ‘updateZaakDocument_Di02 vrije bericht’ van belang om aan te kunnen geven of iets een major of minor wijziging is.

Besloten is alleen het ‘updateZaakDocument_Di02 vrije bericht’ uit te breiden met een nieuwe property (versionState) in het parameter blok (actie 05 - Michiel).

Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from Teleconferentie 21 mei to ZS-DMS 1.2.0
Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.2.0 to ZS-DMS 1.1.2
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

  • Status changed from Toegewezen to Verwerkt

opgenomen in concept patch 1.1.02 ZDS

Actions #8

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from No to Yes
Actions #9

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from Yes to No

Also available in: Atom PDF