Project

Profile

Help

Taak #405509

open

Mimetype / Documentformaat in voegZaakDocumentToe operatie

Added by Michiel Verhoef over 9 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Toegewezen
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Ingebracht door Björn Ramant via https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/mimetype-documentformaat

Dit is gerelateerd aan: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/rgbz/gebruik-van-veld-formaat-bij-een-document-informatieobject

In de voegZaakDocumentToe operatie haal ik de volgende informatie uit de tabel (paragraaf 4.2.4.2):
Stuf-ZKN-Elementen RGBZ-attribuut v/o
object.formaat Documentformaat v
object.inhoud@xmime:contentType MimeType o

Documentformaat is metadata en wat mij betreft geen "technisch veld". Ik stel voor om in dit veld de "human-readable" waarde te plaatsen. Het contentType van de inhoud zou verplicht moeten gesteld worden en gevuld met een geldige waarde uit de IANA lijst (http://www.iana.org/assignments/media-types/media-types.xhtml). Het mimetype is enkel voor de inhoud van het document belangrijk en niet op metadata vlak. Sterker nog, in RGBZ 1.0 is het geen attribuut.

De mapping naar het CMIS attribuut in de tabel (paragraaf 5.3) is bijgevolg mijns inziens ook verkeerd.
CMIS-property-id Property van
objecttype RGBZ-attribuut v/o
cmis:contentStreamMimeType EDC Documentformaat v

Het veld cmis:contentStreamMimeType zou gevuld moeten worden met de waarde van contentType van de inhoud. Op technisch vlak moet binaire content namelijk altijd beschreven zijn met bestandsnaam en mimetype. Voor Documentformaat zou dan een nieuw CMIS veld gedefinieerd moeten worden in de CMIS repository indien de "human-readable" waarde ook wenselijk is.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

  • Sprint/Milestone set to 25 maart

op agenda plaatsen

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

  • Assignee set to Michiel Verhoef
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Status changed from Nieuw to Toegewezen
  • Sprint/Milestone changed from 25 maart to ZS-DMS 1.2.0
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.2.0 to Teleconferentie 21 mei
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

Besproken op de teleconferentie van 21-05-2015. Onderstaande uit de notulen:

Dit onderwerp is op te splitsen in twee deelonderwerpen:
1. In CMIS is het content type verplicht. Daarom moet het ook verplicht worden in de berichten (actie 02 - Michiel). Om deze lijn door te trekken moet het content type ook verplicht worden in het RGBZ (actie 03 - Michiel).
2. Het human readable formaat wordt door geen van de aanwezige leveranciers gebruikt en komen te vervallen (actie 04 - Michiel).

Actions #6

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from Teleconferentie 21 mei to ZS-DMS 1.2.0
Actions #7

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

  • Sprint/Milestone changed from ZS-DMS 1.2.0 to ZS-DMS 1.1.2
Actions #8

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from No to Yes
Actions #9

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from Yes to No

Also available in: Atom PDF