Project

Profile

Help

Taak #403444

closed

Formulering over vestiging irt betrokkene verbeteren

Added by Anonymous over 9 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Gesloten
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

De tekst van het informatiemodel en de koppelvlakspecificatie kan wat optimaler, conform de vraag van Frank Samwel en mijn antwoord daarop: ================================================

From: Joost Wijnings
Sent: Monday, March 2, 2015 2:37 PM
To: Frank Samwel
Cc: Jan Brinkkemper; Michiel Verhoef
Subject: RE: Vraag over document creatie services

Hoi Frank,

Anders geformuleerd: een vestiging kan zelf geen contactpersoon zijn (maar wel een contactpersoon hébben). :-)

Volgens mij vat deze toelichting het antwoord op al je vragen samen?

Met vriendelijke groet,

Joost Wijnings

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
Nassaulaan 12
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

M: 06 31692758
T: 070 3738438

www.kinggemeenten.nl

======================
From: Frank Samwel
Sent: Monday, March 2, 2015 1:49 PM
To: Joost Wijnings
Subject: Vraag over document creatie services

Hallo Joost,

Ik ben bezig met een testregel over document creatie services (DCR000004), waar vermoedens zijn dat de regel niet goed is geïmplementeerd in het StUF testplatform. Ik kan zelf echter niet goed bepalen hoe de regel zou moeten werken, omdat voor mij de specificaties niet voldoende duidelijk zijn. Volgens Jan B. kan jij mij hier verder mee helpen.

De regel is gebaseerd op "Specificatie Documentcreatieservices 1.0 v1.00 (20140402)", met name deze passages:

Paragraaf 5.1.2: “.heeft.gerelateerde.heeftContactpersoonxvii “
Eindnoten (p.44): “xvii Een documentcreatiesubject kan een contactpersoon hebben. Dit is van hetzelfde type als documentcreatiesubject, met uitzondering van ‘Vestiging’.“

 • Jan Brinkkemper en Michiel vermoeden dat "hetzelfde type" eigenlijk betekent "dezelfde betrokkene", maar m.i. staat dat er niet. Weet jij hoe dit is bedoeld?
 • Hoe moet ik "met uitzondering van 'Vestiging'" lezen? Mag alleen een vestiging een contactpersoon van niet-vestiging type hebben. Dus mag bijvoorbeeld een niet-natuurlijk persoon geen natuurlijk persoon als contactpersoon hebben?

Daarnaast zie ik de tekst in paragraaf 4.1: "Wanneer er gegevens opgenomen worden van NATUURLIJK PERSOONen, NIET-NATUURLIJK PERSOONen, VESTIGINGen, MEDEWERKERs of ORGANISATORISCHE EENHEIDen, gebeurt dit in de vorm van BETROKKENEn.
De BETROKKENE is afkomstig uit het informatiemodel RGBZ (zie inleiding voor versie) en volgen de daarin vastgelegde attributen.
Per BETROKKENE wordt de aard van de relatie met DOCUMENTSPECIFICATIE aangeduid via het ‘Aard’ attribuut van de relatieklasse DOCUMENTSPECIFICATIE-BETROKKENE en is er slechts één van de genoemde objecttypen mogelijk. Wanneer een BETROKKENE een contactpersoon heeft, is dit wederom een BETROKKENE, met uitzondering van het objecttype VESTIGING."

 • Wat betekent hier “met uitzondering van het objecttype VESTIGING”? Wanneer een vestiging een contactpersoon heeft, hoeft die contactpersoon dan niet opgenomen te worden als betrokkene?
  Hoe moet ik deze uitzondering op vestiging zien in relatie tot de uitzondering op vestiging genoemde eindnoot?
 • De zinsnede "is er slechts één van de genoemde objecttypen mogelijk" kan ik niet goed rijmen met "Wanneer een BETROKKENE een contactpersoon heeft, is dit wederom een BETROKKENE". Dit zou suggereren dat de contactpersoon in een andere <heeft> als betrokkene moet worden opgenomen dan in de <heeft> waarin die als contactpersoon staat. Klopt dit?

Groeten, Frank
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)
Nassaulaan 12
2514 JS Den Haag
M: 06 469 88 676

http://www.KINGgemeenten.nl

Actions #1

Updated by Frank Samwel over 9 years ago

Dit item is ontstaan n.a.v. vragen over item http://hostedredmine.com/issues/394933

Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

 • Tracker changed from Bug to Taak
 • Status changed from Nieuw to Toegewezen
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

 • Assignee set to Michiel Verhoef
 • Sprint/Milestone set to 25 maart
Actions #4

Updated by Michiel Verhoef about 9 years ago

 • Sprint/Milestone changed from 25 maart to DCR 1.1.0
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef almost 8 years ago

 • Status changed from Toegewezen to Gesloten

Also available in: Atom PDF