Project

Profile

Help

Taak #401525

open

checkedOutId op onjuiste plek beschreven in tabel 4.2.3.2 geefZaakdocumentbewerken_Du02

Added by Frank Samwel over 9 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Verwerkt
Priority:
Normal
Category:
-
Sprint/Milestone:
Start date:
02/25/2015
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

In de tabel in paragraaf 4.2.3.2 van "20140407 Specificatie Zaak- en Documentservices 1.1 v1.10" staan o.a. elementen:
antwoord . object . checkedOutId
antwoord . object . checkedOutBy

Deze elementen mogen volgens schema niet voorkomen. Mogelijk is bedoeld:
parameters . checkedOutId
parameters . checkedOutBy

Actions #1

Updated by Anonymous almost 9 years ago

 • Project changed from 26969 to 32394
 • Category deleted (Ondersteuning (Intern))
Actions #2

Updated by Anonymous almost 9 years ago

 • Project changed from 32394 to 26969
Actions #3

Updated by Anonymous almost 9 years ago

 • Project changed from 26969 to 32394
Actions #4

Updated by Anonymous almost 9 years ago

 • Project changed from 32394 to Zaak- en Documentservices
Actions #5

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

 • Status changed from Nieuw to Toegewezen
 • Sprint/Milestone set to ZS-DMS 1.1.2

Blijkbaar was dit al opgemerkt door Joost en in de concept versie van patch 02 verwerkt.
Komt mee met patch 02.

Actions #6

Updated by Michiel Verhoef almost 9 years ago

 • Status changed from Toegewezen to Verwerkt

opgenomen in concept patch 1.1.02 ZDS

Actions #7

Updated by Frank Samwel over 7 years ago

 • Parent issue set to #488350
Actions #8

Updated by Frank Samwel over 7 years ago

 • Parent issue deleted (#488350)
Actions #9

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Private changed from No to Yes
Actions #10

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

 • Private changed from Yes to No

Also available in: Atom PDF