Project

Profile

Help

Taak #356629

open

Vraag om verduidelijking van het gebruik van zaak- en documentidentificatie (ZDS-02)

Added by Michiel Verhoef over 9 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:
Nieuw
Priority:
Normal
Assignee:
-
Category:
-
Sprint/Milestone:
-
Start date:
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Behandeld in overleg:
Requirements priority:

Description

Aangemeld door René Wanders (Decos) per mail 21-10-2013
Was item ZDS-02 in Excel

Zaak- en documentidentificatie
[beknopt, stukken weggeknipt] nu er een aparte GenereerZaakIdentificatie en GenereerDocumentIdentificatie service in het leven zijn geroepen is het erg belangrijk te bepalen wat nu de inhoud van dit gegeven is.
1. Een unieke identificatie die wordt gebruikt in berichtenverkeer
2. een identificatie van de zaak die voor burgers en organisaties gebruikt wordt om mee te corresponderen.

Het leesbare zaaknummer is wat ons betreft iets anders dan de identificatie van een zaak. Hiervoor gebruiken we een kenmerk dat ook onderdeel is van Zaak. (helaas niet van document, dus dat hebben we als extra element toegevoegd)

Voorstel :
Zaakidentificatie : [gemeentcode][GUID]
Documentidentificatie : [gemeentcode][GUID]
Leesbaar zaakkenmerk : kenmerk [zaakkenmerk] bron [zaaksysteem]
Leesbaar documentkenmerk : Hoe doen andere leveranciers dit en hoe gaan we hier gezamenlijk mee om?

Johannes vraagt toelichting aan Frans. JanC: misschien andere view nodig qua informatiemodel ('technische view' vs 'functionele view'?). Joost: misschien moeten we eens met Arjan praten.

Reactie Arjan in mail (dd 17-10-2013) lijkt over dit onderwerp te gaan.

[12-2-2014] JW: Verzoek om reactie toegevoegd aan community item.

[06-05-2014] JW: Opgenomen als relvant item voor probleem met / in de zaaknummers. Is nog niet met Arjan besproken.

[14-05-2014] JW: besproken in bijeenkomst, maar discussie leidde niet zo snel tot oplossingen.

Actions #1

Updated by Michiel Verhoef over 9 years ago

  • Subject changed from Vraag om verduidelijking van het gebruik van zaak- en documentidentificatie to Vraag om verduidelijking van het gebruik van zaak- en documentidentificatie (ZDS-02)
Actions #2

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from No to Yes
Actions #3

Updated by Michiel Verhoef over 7 years ago

  • Private changed from Yes to No

Also available in: Atom PDF