Project

Profile

Help

ERR #488386 » zds0120_beantwoordVraag_zs-dms.wsdl

Michiel Verhoef, 01/02/2017 11:57 AM

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsi="http://ws-i.org/schemas/conformanceClaim/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ZDS="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120" name="StUF-ZKN0310" targetNamespace="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120">
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" location="../../0301/stuf0301_types.wsdl"/>
<documentation>
<xs:documentation>
Dit document definieert de webservices voor het portType BeantwoordVraag voor het ZS-DMS koppelvlak.
Versie 031000
Versie 031001, wijzigingen t.b.v. patch 21 (1-4-2015) vergeleken met versie 031000 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- ERR0353: Het documentation element is voorzien van een standaard 'appinfo' structuur met daarin informatie over het schema.
- 382488: De backslashes ('\') in het attribute 'schemaLocation' van het 'definitions/types/schema/import' vervangen door forward slashes ('/').
</xs:documentation>
<xs:appinfo>
<StUF:onderdeel>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310</StUF:onderdeel>
<StUF:patch>25</StUF:patch>
<StUF:patchdatum>20160701</StUF:patchdatum>
<StUF:schemaversie>1</StUF:schemaversie>
</xs:appinfo>
</documentation>
<types>
<xs:schema>
<xs:import namespace="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120" schemaLocation="zds0120_msg_zs-dms.xsd"/>
</xs:schema>
</types>
<message name="geefZaakdocumentLezen_EdcLv01">
<part name="body" element="ZDS:geefZaakdocumentLezen_EdcLv01"/>
</message>
<message name="geefZaakstatus_ZakLv01">
<part name="body" element="ZDS:geefZaakstatus_ZakLv01"/>
</message>
<message name="geefZaakdetails_ZakLv01">
<part name="body" element="ZDS:geefZaakdetails_ZakLv01"/>
</message>
<message name="geefLijstZaakdocumenten_ZakLv01">
<part name="body" element="ZDS:geefLijstZaakdocumenten_ZakLv01"/>
</message>
<message name="geefZaakdocumentLezen_EdcLa01">
<part name="body" element="ZDS:geefZaakdocumentLezen_EdcLa01"/>
</message>
<message name="geefZaakstatus_ZakLa01">
<part name="body" element="ZDS:geefZaakstatus_ZakLa01"/>
</message>
<message name="geefZaakdetails_ZakLa01">
<part name="body" element="ZDS:geefZaakdetails_ZakLa01"/>
</message>
<message name="geefLijstZaakdocumenten_ZakLa01">
<part name="body" element="ZDS:geefLijstZaakdocumenten_ZakLa01"/>
</message>
<message name="geefBesluitDetails_ZakLv01">
<part name="body" element="ZDS:geefBesluitdetails_ZakLv01"/>
</message>
<message name="geefBesluitDetails_ZakLa01">
<part name="body" element="ZDS:geefBesluitdetails_ZakLa01"/>
</message>
<message name="geefLijstBesluiten_ZakLv01">
<part name="body" element="ZDS:geefLijstBesluiten_ZakLv01"/>
</message>
<message name="geefLijstBesluiten_ZakLa01">
<part name="body" element="ZDS:geefLijstBesluiten_ZakLa01"/>
</message>
<portType name="BeantwoordVraag">
<documentation>
Dit portType ondersteunt als operaties alle synchrone vraagberichten gedefinieerd binnen het sectormodel
</documentation>
<operation name="geefZaakdocumentLezen_Lv01">
<input message="ZDS:geefZaakdocumentLezen_EdcLv01"/>
<output message="ZDS:geefZaakdocumentLezen_EdcLa01"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo02"/>
</operation>
<operation name="geefZaakstatus_Lv01">
<input message="ZDS:geefZaakstatus_ZakLv01"/>
<output message="ZDS:geefZaakstatus_ZakLa01"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo02"/>
</operation>
<operation name="geefZaakdetails_Lv01">
<input message="ZDS:geefZaakdetails_ZakLv01"/>
<output message="ZDS:geefZaakdetails_ZakLa01"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo02"/>
</operation>
<operation name="geefLijstZaakdocumenten_Lv01">
<input message="ZDS:geefLijstZaakdocumenten_ZakLv01"/>
<output message="ZDS:geefLijstZaakdocumenten_ZakLa01"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo02"/>
</operation>
<operation name="geefBesluitDetails_ZakLv01">
<input message="ZDS:geefBesluitDetails_ZakLv01"/>
<output message="ZDS:geefBesluitDetails_ZakLa01"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo02"/>
</operation>
<operation name="geefLijstBesluiten_Lv01">
<input message="ZDS:geefLijstBesluiten_ZakLv01"/>
<output message="ZDS:geefLijstBesluiten_ZakLa01"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo02"/>
</operation>
</portType>
<binding name="SOAPBeantwoordVraag" type="ZDS:BeantwoordVraag">
<documentation>
Omdat de uit te wisselen berichten volledig gedefinieerd zijn in het sectormodel cq de StUF-standaard, kunnen we ze zonder verdere encoding (“literal”) opnemen in de body.
Niet ondersteunde berichten kunnen uit de binding en portType worden verwijderd.
</documentation>
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<operation name="geefZaakdocumentLezen_Lv01">
<soap:operation soapAction="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120/geefZaakdocumentLezen_Lv01" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</fault>
</operation>
<operation name="geefZaakstatus_Lv01">
<soap:operation soapAction="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120/geefZaakstatus_Lv01" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</fault>
</operation>
<operation name="geefZaakdetails_Lv01">
<soap:operation soapAction="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120/geefZaakdetails_Lv01" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</fault>
</operation>
<operation name="geefLijstZaakdocumenten_Lv01">
<soap:operation soapAction="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120/geefLijstZaakdocumenten_Lv01" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</fault>
</operation>
<operation name="geefBesluitDetails_ZakLv01">
<soap:operation soapAction="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120/geefBesluitdetails_ZakLv01" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</fault>
</operation>
<operation name="geefLijstBesluiten_Lv01">
<soap:operation soapAction="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120/geefLijstBesluiten_Lv01" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</fault>
</operation>
</binding>
<service name="BeantwoordVraag">
<documentation>
Hieronder wordt de concreet aan te roepen service voor het ontvangen van synchrone ZKN0310-vraagberichten gedefinieerd.
</documentation>
<port name="BeantwoordVraag" binding="ZDS:SOAPBeantwoordVraag">
<documentation>
<wsi:Claim conformsTo="http://ws-i.org/profiles/basic/1.1"/>
</documentation>
<soap:address location="http://example.com/BeantwoordVraag" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</port>
</service>
</definitions>
(2-2/4)