Project

Profile

Help

ERR #488387 » zds0120_ontvangAsynchroon_overdragen_zs-dms.wsdl

Michiel Verhoef, 12/27/2016 08:07 AM

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 sp1 (http://www.altova.com) by Robert Melskens (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) -->
<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsi="http://ws-i.org/schemas/conformanceClaim/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ZDS="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120" xmlns:ns="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310" xmlns:ns1="http://www.opengis.net/gml" xmlns:ns2="http://www.w3.org/1999/xlink" name="StUF-ZKN0310" targetNamespace="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120">
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" location="../../0301/stuf0301_types.wsdl"/>
<documentation>
<xs:documentation>
Dit document definieert de webservices voor het portType OntvangAsynchroon voor het ZS-DMS koppelvlak.
Versie 031000
Versie 031001, wijzigingen t.b.v. patch 21 (1-4-2015) vergeleken met versie 031000 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- ERR0353: Het documentation element is voorzien van een standaard 'appinfo' structuur met daarin informatie over het schema.
- 382488: De backslashes ('\') in het attribute 'schemaLocation' van het 'definitions/types/schema/import' vervangen door forward slashes ('/').
</xs:documentation>
<xs:appinfo>
<StUF:onderdeel>http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310</StUF:onderdeel>
<StUF:patch>25</StUF:patch>
<StUF:patchdatum>20160701</StUF:patchdatum>
<StUF:schemaversie>1</StUF:schemaversie>
</xs:appinfo>
</documentation>
<types>
<xs:schema>
<xs:import namespace="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120" schemaLocation="zds0120_msg_zs-dms.xsd"/>
</xs:schema>
</types>
<message name="overdragenZaak_Di01">
<part name="body" element="ZDS:overdragenZaak_Di01"/>
</message>
<portType name="OntvangAsynchroonOverdragen">
<documentation>
Dit portType ondersteunt als operaties alle asynchrone berichten gedefinieerd binnen het sectormodel
</documentation>
<operation name="Bv03">
<input message="StUF:Bv03"/>
<output message="StUF:Bv03"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo03"/>
</operation>
<operation name="Fo01">
<input message="StUF:Fo01"/>
<output message="StUF:Bv03"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo03"/>
</operation>
<operation name="Fo03">
<input message="StUF:Fo03"/>
<output message="StUF:Bv03"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo03"/>
</operation>
<operation name="overdragenZaak_Di01">
<input message="ZDS:overdragenZaak_Di01"/>
<output message="StUF:Bv03"/>
<fault name="fout" message="StUF:Fo03"/>
</operation>
</portType>
<binding name="SOAPOntvangAsynchroonOverdragen" type="ZDS:OntvangAsynchroonOverdragen">
<documentation>
Omdat de uit te wisselen berichten volledig gedefinieerd zijn in het sectormodel cq de StUF-standaard, kunnen we ze zonder verdere encoding (“literal”) opnemen in de body.
Niet ondersteunde berichten kunnen uit de binding en portType worden verwijderd.
</documentation>
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<operation name="Bv03">
<soap:operation soapAction="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301/Bv03"/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal"/>
</fault>
</operation>
<operation name="Fo01">
<soap:operation soapAction="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301/Fo01" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</fault>
</operation>
<operation name="Fo03">
<soap:operation soapAction="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301/Fo03" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
<input>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</fault>
</operation>
<operation name="overdragenZaak_Di01">
<soap:operation soapAction="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120/overdragenZaak_Di01"/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
<fault name="fout">
<soap:fault name="fout" use="literal"/>
</fault>
</operation>
</binding>
<service name="OntvangAsynchroonOverdragen">
<documentation>
Hieronder wordt de concreet aan te roepen service voor het ontvangen van asynchrone ZKN0310-berichten gedefinieerd.
</documentation>
<port name="OntvangAsynchroonOverdragen" binding="ZDS:SOAPOntvangAsynchroonOverdragen">
<documentation>
<wsi:Claim xmlns:wsi="http://ws-i.org/schemas/conformanceClaim/" conformsTo="http://ws-i.org/profiles/basic/1.1"/>
</documentation>
<soap:address location="http://example.com/OntvangAsynchroon" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"/>
</port>
</service>
</definitions>
    (1-1/1)