Project

Profile

Help

ERR #488381 » zds0120_msg_zs-dms.xsd

Michiel Verhoef, 12/23/2016 09:01 AM

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2014 rel. 2 sp1 (http://www.altova.com) by Michiel Verhoef (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) -->
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:StUF="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" xmlns:ZKN="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" xmlns:ZDS="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120" targetNamespace="http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="031001">
<annotation>
<documentation>
Bestand bevat de berichtdefinities voor het opvragen van gegenereerde zaakidentificatie i.h.k.v. de ZS-DMS berichtencatalogus
Wijzigingen t.b.v. patch 21 (1-4-2015) vergeleken met versie 031000 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
- ERR0353: Het schema is voorzien van de afgesproken structuur in 'appinfo'
2015-07-01 Issue #406291 Michiel Verhoef Berichten GeefDocumentenBijZaak_Lv01 en GeefDocumentenBijZaak_La01 toegevoegd
2015-10-07 RFC #408621 op basis van RFC0382 Michiel Verhoef Vrije berichten opgenomen in eigen namespace.
2015-11-23 RFC #472258 Michiel Verhoef genereerDocumentIdentificatie_Di02 uitgebreid met zaaktype en documenttype
RFC #487325 Michiel Verhoef aangescherpte berichten op basis van StUF ZKN
</documentation>
<appinfo>
<StUF:onderdeel>http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/zds0120</StUF:onderdeel>
<StUF:patch>25</StUF:patch>
<StUF:patchdatum>20161128</StUF:patchdatum>
<StUF:schemaversie>1</StUF:schemaversie>
</appinfo>
</annotation>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" schemaLocation="../entiteiten/zds0120_ent_zs-dms.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" schemaLocation="zds0120_msg_stuf_zs-dms.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" schemaLocation="../../zkn0310/mutatie/zkn0310_msg_stuf_mutatie.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301" schemaLocation="../../zkn0310/vraagAntwoord/zkn0310_msg_stuf_vraagAntwoord.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" schemaLocation="../../zkn0310/vraagAntwoord/zkn0310_msg_vraagAntwoord.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" schemaLocation="../entiteiten/zds0120_simpleTypes_zkn0310.xsd"/>
<import namespace="http://www.egem.nl/StUF/sector/zkn/0310" schemaLocation="../../zkn0310/mutatie/zkn0310_msg_mutatie.xsd"/>
<include schemaLocation="../entiteiten/zds0120_simpletypes_zs-dms.xsd"/>
<!--bericht elementen-->
<!-- #6 'genereerZaakIdentificatie' (GZI) -->
<element name="genereerZaakIdentificatie_Di02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di02-Stuurgegevens-gzi"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="genereerZaakIdentificatie_Du02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Du02-Stuurgegevens-gzi"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="zaak" type="ZKN:ZAK-gzi-e"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- #9 'geefZaakdocumentbewerken' (GZDB) -->
<element name="geefZaakdocumentbewerken_Di02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di02-Stuurgegevens-gzdb"/>
<element name="edcLv01" type="ZKN:Vraag-EDC"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="geefZaakdocumentbewerken_Du02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Du02-Stuurgegevens-gzdb"/>
<element name="parameters" type="ZDS:Parameters-zs-dms"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="edcLa01" type="ZKN:Antwoord-EDC"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- #10 voegZaakdocumentToe' (VZDT) -->
<element name="voegZaakdocumentToe_Edclk01" type="ZKN:VoegZaakdocumentToe-EDC-Lk01"/>
<!-- #12 'updateZaakdocument' (UZD) -->
<element name="updateZaakdocument_Di02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di02-Stuurgegevens-uzd"/>
<element name="parameters" type="ZDS:Parameters-zs-dms-r"/>
<element name="edcLk02" type="ZKN:Kennisgeving-EDC"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- #13 'genereerDocumentIdentificatie' (GZI) -->
<element name="genereerDocumentIdentificatie_Di02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di02-Stuurgegevens-gdi"/>
<element name="parameters" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<complexType>
<sequence>
<element ref="StUF:extraElementen" minOccurs="0"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="genereerDocumentIdentificatie_Du02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Du02-Stuurgegevens-gdi"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="document" type="ZKN:EDC-gdi-e"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- #14 'cancelCheckout' (CC) -->
<element name="cancelCheckout_Di02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di02-Stuurgegevens-cc"/>
<element name="parameters" type="ZDS:Parameters-zs-dms-r"/>
<element name="document" type="ZKN:EDC-cc-e"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- nieuwe vrije berichten ivm zds namespace -->
<!-- #1 vraagbericht geefZaakStatus -->
<element name="geefZaakstatus_ZakLv01" type="ZKN:GeefZaakStatus-ZAK-Lv01"/>
<!-- #1 antwoordbericht geefZaakStatus -->
<element name="geefZaakstatus_ZakLa01" type="ZKN:GeefZaakStatus-ZAK-La01"/>
<!-- #2 vraagbericht geefZaakDetails -->
<element name="geefZaakdetails_ZakLv01" type="ZKN:GeefZaakDetails-ZAK-Lv01"/>
<!-- #2 antwoordbericht geefZaakDetails -->
<element name="geefZaakdetails_ZakLa01" type="ZKN:GeefZaakDetails-ZAK-La01"/>
<!-- #3 kennisgevingsbericht actualiseerZaakstatus_Lk01-->
<element name="actualiseerZaakstatus_ZakLk01" type="ZKN:ActualiseerZaakstatus-ZAK-Lk01"/>
<!-- #4 kennisgevingsbericht creeerZaak_Lk01 -->
<element name="creeerZaak_ZakLk01" type="ZKN:CreeerZaak-ZAK-Lk01"/>
<!-- #5 kennisgevingsbericht updateZaak_Lk01 -->
<element name="updateZaak_ZakLk01" type="ZKN:UpdateZaak-ZAK-Lk01"/>
<!-- #7 vraagbericht geefLijstZaakDocumenten -->
<element name="geefLijstZaakdocumenten_ZakLv01" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-Lv01"/>
<!-- #7 antwoordbericht geefLijstZaakDocumenten-->
<element name="geefLijstZaakdocumenten_ZakLa01" type="ZKN:GeefLijstZaakDocumenten-ZAK-La01"/>
<!-- v#8 raagbericht geefZaakdocumentLezen -->
<element name="geefZaakdocumentLezen_EdcLv01" type="ZKN:GeefZaakdocumentLezen-EDC-Lv01"/>
<!-- #8 antwoordbericht geefZaakdocumentLezen-->
<element name="geefZaakdocumentLezen_EdcLa01" type="ZKN:GeefZaakdocumentLezen-EDC-La01"/>
<!-- #11 kennisgevingsbericht maakZaakdocument_Lk01 -->
<element name="maakZaakdocument_EdcLk01" type="ZKN:MaakZaakdocument-EDC-Lk01"/>
<!-- RFC 356683 omgaan met Besluiten -->
<!--element name="voegBesluitToe_BslLk01" type="ZKN:VoegBesluitToe-BSL-Lk01"/-->
<element name="voegBesluitToe_Di01" type="ZKN:Di01_VoegBesluitToe"/>
<element name="updateBesluit_BslLk01" type="ZKN:UpdateBesluit-BSL-Lk01"/>
<!--overdragenZaak -->
<element name="overdragenZaak_Di01" type="ZKN:DI01_overdragenZaak"/>
<element name="overdragenZaak_Du01" type="ZKN:Du01_overdragenZaak"/>
<!-- #13 'genereerBesluitIdentificatie' -->
<element name="genereerBesluitIdentificatie_Di02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di02-Stuurgegevens-gbi"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name="genereerBesluitIdentificatie_Du02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Du02-Stuurgegevens-gbi"/>
<element name="melding" type="StUF:Melding" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<element name="besluitt" type="ZKN:BSL-gbi-e"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
<!-- #2 vraagbericht geefBesluitDetails -->
<element name="geefBesluitdetails_ZakLv01" type="ZKN:GeefBesluitdetails-BSL-Lv01"/>
<!-- #2 antwoordbericht geefBesluitDetails -->
<element name="geefBesluitdetails_ZakLa01" type="ZKN:GeefBesluitdetails-BSL-La01"/>
<!-- ontkoppelzaakdocument-->
<element name="ontkoppelZaakdocument_Di02">
<complexType>
<sequence>
<element name="stuurgegevens" type="StUF:Di02-Stuurgegevens-uzd"/>
<element name="parameters" type="ZDS:Parameters-zs-dms-r"/>
<element name="edcLk02" type="ZKN:Kennisgeving-EDC"/>
</sequence>
</complexType>
</element>
</schema>
(2-2/3)